ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LÁZNĚ BOHDANEČ

 

 

 

 

 

 

Tradiční dílničky

V sobotu 6.4. se tradiční dílničky na faře opět vydařily. Děkujmeme všem, kteří s námi vyráběli.

 

Setkání s novinářkou Kateřinou Koubovou

 

V neděli 27.1 jsme měli možnost hovořit s novinářkou, šéfredaktorkou Katolického týdeníku, paní Kateřinou Koubovou. Za tuto návštěvu děkujeme a těšíme se na to, že nebyla poslední.

FOTOGALERIE

 

 

 

sobota 5.1.2019 kostel Máří Magdalény

Pardubický komorní orchestr, dirigent Jiří Kuchválek

Dětský pěvecký sbor Carmina sbormistr Ivana Bednářová

Program:

Baroko, klasicismus

Jakub Jan Ryba: Pastorela

České koledy

a na závěr Narodil se Kristus Pán

FOTOGALERIE

 

V soboru 25.11. jsme se v pracovní atmosféře mohli pomalu připravovat na konec církevního roku.

 

 

 

 

250 let výročí posvěcení Kostela svatého Petra a Pavla v Rohovládově Bělé. Návštěva otce biskupa Kajnka, slavnostní bohoslužba

17.6.2018

FOTOGALERIE

 

Končí doba vánoční. V našem městě jsme si mohli tříkrálovou sbírku užít.  Děkujeme všem, kteří přispívají na pomoc sociálně potřebným.

 

V sobotu jsme mohli zažít velmi příjemnou pracovní atmosféru na faře.

FOTOGALERIE

 

Dne 25.11. 2017  ve farním kostele byla k radosti celé církve pokřtěna desetiletá Eliška.

 

přednáška o Martinu Lutherovi

Dne 12.10. 2017  jsme měli možnost na Obecním úřadě  Bukovce si vyslechnout velmi inspirativní přednášku o Martinu Lutherovi, reformátorovi, který věděl, že kdo se modlí zpěvem, modlí se dvakrát. Přednášející byl ThDr. Pavel Keřkovský.

 

V sobotu 18.3.2017 proběhla na faře postní duchovní obnova.  Evangelium, zvláště o podobenství o Marnotratném synu je pro nás zdrojem života.     

 

V sobotu 3.12.  od 13:30 hod. proběhla na faře duchovní obnova s následnou možností přistoupit ke svátosti smíření.Přednášející byl Mgr. PaedDr. Jiří Vojtěch Černý, OMelit. cap. Mag.

Předadventní vyrábění

přidáno 11.11.2016

V sobotu 5.11. proběhlo na faře předadventní vyrábění. Letos dala většina dětí přednost drakiádě, kterou pořádali skauti. Příští rok bude tedy toto vyrábění posunuto na termín, kdy se má adventní věnec vyrábět.

 

Bohoslužba za zemřelé členy PTP

přidáno 7.9.2016

Pan farář Mgr. Jřií Kváš sloužil dne 7.9. ve farním kostele mši svatou za zemřelé členy PTP. Během kázání připomněl hodnoty  jako jsou pravda, láska, právo tak, že se těmto hodnotám posmívat nikdo nemůže. Tradičně na závěr zazněl Svatováclavský chorál  a Česká hymna .  Všichni jsme mohli odcházet s nadějí na věčný život.

FOTOGALERIE

Folklór z Českomoravské vysočiny pod patronací sv. Máří Magdalény

přidáno 25.7.2016

Ve městě Lázně Bohdaneč jsme ve dnech 22.7.2016 a 23.7.2016 slavili Magdalskou pouť. V pátek po mši svaté jsme se mohli zaposlouchat do varhanního koncertu. V sobotu byla sloužena mše svatá ve 13.00 .  Mši svatou koncelebrovali P. Mgr. Jiří Kváš a kaplan z Pardubic Mgr. Ondřej Matula, který odchází do duchovní správy do Skutče.  Po mši svaté jsme měli příležitost se zúčastnit kytarového koncertu umělců z Českomoravské vysočiny.

FOTOGALERIE

 

Mezinárodní festivalový koncert.

přidáno 10.7.2016

3.7. proběhl ve farním kostele koncert v rámci programu IFAS.

K dispozici je i plagát Mezinárodního festivalu akademických sborů v Pardubickém kraji 1.7.-6.7.2016. Ke stažení zde.

 

Letní duchovní koncert Lázně Bohdaneč

přidáno  29.6.2016

Dne 26.6.2016 se ve městě Lázně Bohdaneč v kostele sv. Máří Magdalény  konal duchovní koncert ve znamení výročí "Otce vlasti".Vysokoškolský umělecký soubor s panem dirigentem Tomášem Židkem přednesl duchovní hudbu nejen o posledním soudu.

FOTOGALERIE

 

Městské hudební slavnosti Lázně Bohdaneč

přidáno  14.6.2016

Lázeňské město je pěkné útočiště pro hudební slavnosti. V kostele sv. Máří Magdalény jsme mohli navštívit velmi zajímavé koncerty. Ve farním kosltele vystoupili:        Petr Hostinský&Pavel Herzog , Continuo Pardubice,  Václav Uhlíř & Alfred Strejček, ReBelcantoOpravy fary pokračují

přidáno 16.4.2016

Opravy na farním úřadě Lázně Bohdaneč pokračují.

 FOTOGALERIE

 

Atmosféra nelze ukrást.

přidáno 9.4.2016

Před velikonocemi byla v kostele sv. Máři Magdalény instalována nová mříž. V těchto dnech probíhají stavební práce na farním úřadě. Sponzor je Mudr. Vanáč.

It is not possible to steal atmosphere

Before Easter new grill was installed in Mary Magdalene's Church. In these days there are building works in the parish office. Sponsor is Mudr. Vanac.

FOTOGALERIE

 


Velikonoční vigilie

Kristus vstal z mrtvých aleluja.

 

FOTOGALERIE

 

Velikonoční farní setkání

19.3. na faře mohly děti v příjemné předvelikonční atmosféře vyrábět různé zajímavé velikonoční dekorace.

FOTOGALERIE

 

Přednáška P. Satoria

12.3.2016 v sobotu se v naší farnosti uskutečnila přednáška P. Karla Satoria.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncert  Akademického pěveckého sboru

1.11.2015 v neděli se v kostele sv.Máří Magdalény uskutečnil slavnostní konzert Akademického pěveckého sboru z Pardubic s orchestrem a sólisty. Na programu bylo slavné Requiem od W.A.Mozarta. Zcela zaplněný kostel byl svědkem nevšedního zážitku. Koncert uvedl starosta  města Lázně Bohdaneč ing. Ladislav Štěpánek.

FOTOGALERIE

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přednáška o Japonsku             

V říjmu 2015 proběhla nedělní přednáška o životě a náboženství v Japonsku. Na faře jsme se sešli v hojném počtu a zavítali k nám i někteří lázenští hosté. Přednášejícím byl místní farník, student japanistiky Marcel Koníček, který získal roční stipendium na studijní pobyt v Japonsku. Promítal diapositivy a zajímavě hovořil o vzdálené kultuře a náboženství. Dokladem zájmu byl velký počet dotazů vznesených od poslouchajících. Doufáme, že podobné zajímavé přednášky budou následovat. 

FOTOGALERIE

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               

 

 

 

 

 

 
 

www stránky Lázně Bohdaneč R+R websites     InfoČesko                 Pardubický svět       Seznam    město Lázně Bohdaneč

 

Please publish modules in offcanvas position.